Πολιτική Απορρήτου - Cookies

Προκειμένου να διενεργηθεί οιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «www. yfasmatakesidis.gr » και να γίνουν παραγγελίες προϊόντων, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν φτάσετε στο στάδιο της παραγγελίας, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του κινητού ή σταθερού σας τηλεφώνου, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις Διατάξεις Κανονιστικού Χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας του πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός εάν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η Νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.


Χρήση και Πολιτική Χρήσης των COOKIES

Η Επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του Χρήστη της ιστοσελίδας κάνοντας χρήση ορισμένων τεχνολογιών όπως π.χ. cookies. Tα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη της ιστοσελίδας και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Λόγω της χρήσης cookies δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της προσωπικής ταυτότητας του χρήστη. Με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να απορρίψετε την χρήση cookies. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες, εάν επιλέξετε την μη χρήση των cookies. Οι βασικές κατηγορίες cookies, που χρησιμοποιούνται από την παρούσα είναι οι κάτωθι: α. Cookies, που δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητα και είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και χωρίς αυτά δεν μπορεί η Επιχείρηση να προσφέρει ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. β. Cookies, τα οποία συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, όπως π.χ. ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. γ. Cookies, τα οποία επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως π.χ. τη γλώσσα ή την περιοχή. δ. Cookies, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να εντοπίζει τους ιστοτόπους, που έχει επισκεφθεί ο Χρήστης από όπου και προκύπτουν στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντά του και ακολούθως μας επιτρέπουν προσφορότερη για τον εκάστοτε καταναλωτή μέθοδο marketing. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν στην Επιχείρηση. Οι ως άνω διαδικτυακοί τόποι ενδέχεται να έχουν δικούς τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων για τους οποίους η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι δημιουργοί φωτογραφιών ως πρωτοτύπων πνευματικών έργων σύμφωνα με την διάταξη 2§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων, του άρθρου 2 § 1 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην εκάστοτε Επιχείρηση (ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΕΣΙΔΗΣ) το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των δικαιωμάτων τους επ’ αυτού σχετικά με κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν και έχουν αποδεχθεί ότι η εκάστοτε Επιχείρηση ( ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΕΣΙΔΗΣ ) θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη την διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO περί πνευματικής ιδιοκτησίας που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚ Α’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98.